sábado, 24 de diciembre de 2011

Bo Nadal! - Feliz Navidad! - Feliz Natal!

[Gl.]
Xa chegou o Nadal!! Deséxovos que pasedes unhas boas festas. E por iso fago esta entrada para o blog.
Antes de nada, gustaríame explicar unha pequena cousiña. E é como chamamos a Santa Claus en Galicia. O nome máis común é Papá Noël, que vén do francés xa que Noël significa Nadal. Porén tamén é moi  común escoitar Papá Nuél, Papá Nuel e Papa Nuel. Mais tamén en ocasións soemos mencionar a unha "Mamá Noél", que a chaman tamén "Mamá Noela", "Mamá Nuela" ou "Mama Nuela"... Unha pregunta común para preguntarlle ó nenos se ca tiveron agasallados de  Nadal é: "Que? Xa che deron os Papá Nueles?" Pero se falamos destas entrañabéis figuras, o Apalpador ou Pandigueiro non pode quedar atrás, xa que este personaxe mítico ligado ó Nadal galego onde aínda segue vixente en certas comarcas así que está en proceso de recuperación en toda Galicia. El vive nas montañas e entre o 24 e o 31 de decembro baixa para apalpar a barrigas e comprobar así se os rapaces comeron ben, como lembranza, o apalpador deixa un montonciño de castañas para os rapaces. Ademais, anima ó rapaces a crear os seus propios xoguetes.

E agora, imos aló coas dedicacións!!! Escoiten todos os vídeos se queren.

[Esp.]
Ya llegó la Navidad!!! Os deseo que paséis unas buenas fiestas. Y por eso hago esta entrada para el blog.
Antes de nada, me gustaría explicar una pequeña cosa. Y es como llamamos a Santa Claus en Galicia. El nombre más común es Papá Noël, que viene del francés ya que Noël significa Navidad. Pero también es muy común oir Papá Nuél, Papá Nuel y Papa Nuel. Mas también en ocasiones solemos mencionar a una "Mamá Noël", que la llaman también "Mamá Noela", "Mamá Nuela" o "Mama Nuela"... Una pregunta común para preguntarle a los niños si tuvieron regalos de Navidad es: "¿Qué? ¿Ya te dieron los Papá Nueles?" Pero si hablamos de estas entrañables figuras, o Apalpador o Pandigueiro no se puede quedar atrás, ya que este personaje mítico enlazado a la Navidad gallega donde todavía sigue vigente en ciertas comarcas así que está en proceso de recuperación en toda Galicia. Él vive en las montañas y entre el 24 y el 31 de diciembre paja "apalpar" (tocar, comprobar) las barrigas y comprobar así si los niños han comido bien, como recuerdo, el apalpador deja un montoncito de castañas para los niños. Además, anima a los niños a crearse sus propios juguetes.

Y ahora, vamos allá con las dedicaciones!!! Escuchen todos los vídeos si quieren.

[Pt.]
Já chegou o Natal!!! Desejo-lhes que passeis umas boas festas. E por isso faço esta entrada para o blog.
Antes de nada, gostaria de explicar uma pequena coisinha. E é como chamamos a Santa Claus na Galiza. O nome mais comum é Papá Noël, que vem do francés já que Noël significa Natal. Porém também é muito comum escutar Papá Nuél, Papá Nuel e Papa Nuel. Mas também às vezes soemos mencionar a uma Mamãe Noël, que a chamam também "Mamãe Noela" ou "Mamãe Nuela"... Uma pergunta comum para perguntar ao crianças se tiveram presenteados de Natal é: "Que? Já te deram os Papá Nueles?" Mas se falamos destas entranhavéis figuras, o Apalpador ou Pandigueiro não pode ficar atrás, já que esta personagem mítica ligada ao Natal galego onde ainda segue vigente em verdadeiras comarcas assim que está em processo de recuperação em toda a Galiza. Ele vive nas montanhas e entre o 24 e o 31 de Dezembro baixa para "apalpar"  (toque, verificar) as barrigas e comprovar assim se as crianças comeram bem, como lembrança, o apalpador deixa castanhas para as crianças. Ademais, anima a criar às crianças os seus própios brinquedos.

E agora, vamos com as dedicatórias!!! Escutem todos os vídeos se querem.

[Gl.] BO NADAL      ---                 [Esp.] Feliz Navidad        ---          [Pt.] Feliz Natal
Chega o Nadal   ---                         Llega la Navidad   ---                      Chega o Natal
Sentir as campás   ---                      Sentir las campanas   ---                  Sentir os sinos
soando no teu corazón   ---              sonando en tu corazón   ---             soando no teu coração
anuncia cos seus sons   ---                anuncia con sus sonidos   ---            anuncia com os seus sons
a presenza do amor.   ---                 la presencia del amor   ---               a presença do amor.
Amor para entrar   ---                      Amor para entrar   ---                     Amor para entrar
a todos do teu redor   ---                 a todos de tu alrededor   ---            a todos em torno de tu
Sentir esa paz e entrega co teu   ---  Sentir esa paz y entrega con tu  ---  Sentir essa paz e entrega com o teu
corazón   ---                                   corazón      ---                               coração
O compartir cos demais.   ---           El compartir con los demás  ---        O partilhar com os demais
Chega o Nadal   ---                          Llega la Navidad   ---                     Chega o Natal
brinda coa túa calor   ---                  brinda con tu calor   ---                  oferece com o teu calor
o teu amor a dar.   ---                     tu amor para dar   ---                      o teu amor a dar.
O Nadal chega   ---                          La Navidad llega   ---                      O Natal chega
e sente e comparte felicidade.   ---  y siente y comparte felicidad.   ---  e sente e partilha felicidade.

Panxoliña do Nadal   ---           Villancico de Navidad      ---             Cântico do Natal
              I
Hai un vento cheo de frío   ---   Hay un viento lleno de frío   ---           Há um vento cheio de frio
apousado nos camiños.   ---       dando posada en los caminos.   ---       dando pousada nos camiños.
E no ar un asubío   ---                Y en el aire un silbido    ---                 E no ar um apito
todo cheo de aloumiños.   ---    todo lleno de atención y cariño.   ---    todo cheio de atenção e carinho
Pero un vento milagreiro   ---    Pero un viento milagrero    ---             Mas um vento milagreiro
nacerá polo Nadal.   ---             nacerá por Navidad   ---                      nascerá pelo Natal.
Brilará coma un luceiro   ---       Brillará como una estrella   ---              Brilar vai como uma estrela
para alomear o portal.   ---        para alumbrar el portal.   ---                para dar luz o portal.
              II
Xa nas ponlas dun cabalo   ---     Ya en las ramas(?) de un caballo   ---    Já nas ponlas de um cavalo
naceu un vento ventiño;   ---     nació un viento vientecito;   ---          nasceu um vento ventinho
ten doces versos de orballo   --- tiene dulces versos de llovizna   ---     tem doces versos de orvalho
e azas de paxariño   ---             y alas de pajarito   ---                        e asas de paxarinho
e craridades de día,   ---           y claridad de día,   ---                        e clareza de dia,
que llas deu Jesús Neniño   ---   que se las dio Jesús Niñito   ---             que lhe as(?) deu Jesús Neninho
e Santa Virxe María.   ---           Y Santa Virgen María.   ---                   e Santa Virgem María.

                                                                                     [Gl.] SMS de Nadal
- As campás están a soar os desexos do Nadal. O  envío dos mellores desexos de Nadal nos moles cristais de xeo só pra ti.
  - O Nadal é un estado de ánimo cando valoramos a paz e a boa vontade. O verdadeiro espírito do Nadal é ter misericordia, o amor e a fe.
- Que a doce maxia do Nadal conspire para alegrar os seus corazóns e chear todos os seus desexos!
- Se nesta noite, un home grande e gordo salta pola túa fiestra, atrápate e métete nun saco, non te preocupes. Díxenlle a Santa que te quería para o Nadal.
- Ti es especial, es único, que o teu Nadal sexa tan especial e único como o es ti! Bo Nadal!
- Que por estas festas, a maxia sexa o teu traxe, o teu sorriso o mellor agasallo, os teus ollos o mellor destino, e a túa felicidade o meu mellor desexo... Bo Nadal!

[Esp.] SMS de Navidad
- Las campanas están sonando los deseos de Navidad. El envío de los mejores deseos de Navidad en los suaves copos de nieve solo para ti.
- La Navidad es un estado de ánimo cuando valoramos la paz y la buena voluntad. El verdadero espíritu de Navidad es tener misericordia, el amor y la fe.
- Que la dulce magia de la Navidad conspire para alegrar sus corazones y llenar todos sus deseos!
- Si en esta noche, un hombre grande y gordo salta por tu ventana, te atrapa y te mete en un saco, no te preocupes. Le dije a Santa que te quería para Navidad.
- Tú eres especial, eres único, que tu Navidad sea tan especial y única como lo eres tú! Feliz Navidad!
- Que por estas fiestas, la magia sea tu traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo... Feliz Navidad!

[Pt.] SMS de Natal
- Os sinos están soando os desejos do Natal. O envio dos melhores desejos de Natal nos suaves cristais de gelo só para tu.
- O Natal é um estado de ânimo quando valoramos a paz e a boa vontade. O verdadeiro espírito do Natal é ter misericórdia, o amor e a fé.
- Que a doce magia do Natal enrede para alegrar os seus corações e preencher todos os seus desejos!
- Se nesta noite, un homem grande e com gordura salta pela tua janela, atrapa-te e mete-te num saco, não te preocupes. Disse-lhe a Santa que te queria para o Natal.
- Tu és especial, és único, que o teu Natal seja tão especial e único como o és tu! Feliz Natal!
- Que por estas festas, a magia seja o teu fato, o teu sorriso o melhor presenteio, os teus olhos o melhor destino, e a tua felicidade o meu melhor desejo... Feliz Natal!

Fontes:
http://www.apalpador.net/02/index.html
http://www.barriodelosrosales.es/2008/12/por-un-nadal-en-galego.html
http://www.youtube.com/watch?v=wqdsx5QbH40
http://www.youtube.com/watch?v=jRiW0AIZW3Y
http://www.youtube.com/watch?v=V0rqO9VpJxg
http://www.youtube.com/watch?v=_DGr9U4-gFU
http://www.nosesimeexplico.com/foro/showthread.php/48637-LA-NAVIDAD-EN-POEMAS
http://bibliopoemes.blogspot.com/2007/12/as-panxolias-galegas-nadaletes.html
http://www.poemayamor.com/category/frases-para-navidad/
http://www.buscalogratis.com/postales_frases_navidad.htm

jueves, 22 de diciembre de 2011

O portuñol

[Gl.]
O portuñol (ou tamén coñecido cá grafía portuguesa, portunhol) é unha lingua orixinada pola mestura do portugués e do español.
     Ocorre por dúas razóns, ou é o paso intermedio cando estamos a aprender portugués ou español (ou tentando de falalos), ou a fala que se dá nas zonas fronteirizas entre os países de fala portuguesa e española.
     O máis famoso, o portuñol riverense é o portuñol que se dá de xeito natural na fronteira entre Uruguai e Brasil, así como nas cidades de Artigas e Quarai, e máis específicamente na zona das cidades irmáns de Riveria (Uruguai) e Sant'Anda do Livramento (Brasil). A este tramo da fronteira chámase "Fronteira da Paz".
     Nas rexións da Arxentina, Brasil, Paraguai e Uruguai onde falan portuñol, tornouse necesario o ensino formal do español e do portugués para afastar ós cativos da forma mesturada das dúas linguas.

[Esp.]
El portuñol (o también conocido con la grafía portuguesa, portunhol) es una lengua originada por la mezcla de portugués y español.
     Ocurre por dos razones, o es el paso intermedio cuando estamos aprendiendo portugués (o intentando hablarlo), o es la lengua que se da en las zona fronterizas entre los países de lengua portuguesa y española.
     El más famoso, el portuñol riverense es el portuñol que se da de manera natural en la frontera entre Uruguay Y Brasil, así como en las ciudades de Artigas y Quaray, y más especificamente, en la zona de las ciudades hermanas de Rivera (Uruguay) y Sant'Anda del Livramento (Brasil). Este tramo de la frontera se llama "Frontera de la Paz".
     En regiones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay donde hablan portuñol, se volvió necesario la enseñanza formal del español y del portugués para alejar a los niños de la forma híbrida de las dos lenguas.

[Pt.]
O portunhol (ou também conhecido sobretudo com a ortografia espanhola, portuñol) é uma língua originada pela mistura do português e do espanhol.
     Ocorre por duas razões, ou é o passo intermédio quando estamos a aprender espanhol (ou tentando falá-lo), ou a fazê-la com que se dá nas zonas fronteirças entre os países de fala portuguesa e espanhola.
     O mais famoso, o portunhol riverense é o portunhol que se dá de modo natural na fronteira entre Uruguai e Brasil, assim como nas cidades de Artigas e Quarai, e mais específico, na zona das cidades irmãs de Riveira (Uruguai) e Santana do Livramento (Brasil). Este trecho da fronteira chama-se "Fronteira da Paz".
     Nas partes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai onde falam portunhol, tornou-se necessário o ensino formal do espanhol e do português para afastar às crianças da forma misturada das duas línguas.

[Gl.] Imos pór algúns exemplos de portuñol (do libro de poemas Noite nu norte - Noche en el norte):
[Esp.] Vamos a poner algunos ejemplos de portuñol (del libro de poemas Noite nu norte - Noche en el norte):
[Pt.] Vamos pôr alguns exemplos de portunhol (do livro de poemas Noite nu norte - Noche en el Norte)

                                                             [Pñ/Pnh]
Me lembro que ele iva nas casa
i oiava as cosas que pudía levá pra vendé.


Mi madre istava feliz
agora tiña sía pra fasé as costura.
Ela nunca avía tido Navidá.


Mi madre falava muy bien, yo entendía.
Mas mi maestra no intendía.
Intonses serto día mi madre intendió i dise:
Meu fío, tu terás que deiyá la iscuela,
i yo deiyé.


[Esp.]                        ---                         [Pt.]
Me acuerdo de que él venía a casa --- Lembro-me que ele vinha à casa
y miraba atentamente las cosas podía llevar pa' vender. --- e olhava as coisas que podia levar p'ra vender.

Mi madre estaba feliz --- Minha mãe estava feliz
ahora tenía silla para hacer las costuras. --- agora tinha cadeira p'ra fazer as costuras.
Ella nunca había tenido Navidad. --- Ela nunca tivera Natal.

Mi madre hablaba muy bien, yo entendía. --- Minha mãe falava muito bem, eu percebia.
Mas mi maestra no entendía. --- Mas a minha mestra não percebia.
Entonces cierto día mi madre entendió y dijo: --- Então certo dia minha mãe percebeu e disse:
Hijo mío, tú tendrás que dejar la escuela, --- Meu filho, tu terás que deixar a escola,
y yo dejé. --- e eu deixei.

[Gl.]
Lémbrome que el viña á casa
e fitaba as cousas que podía levar p'ra vender.

Miña nai estaba feliz
agora tiña cadeira p'ra facer as costuras.
Ela nunca tivera Nadal.

Miña nai falaba moi ben, eu entendía.
Mais a miña mestra non entedía.
Entón certo día miña nai entendeu e dixo:
Meu fillo, ti terás que deixar a escola,
e eu deixei.


Fontes:
http://fabiansevero.blogspot.com/search/label/Poemas%20de%20Noite%20nu%20Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Portu%C3%B1ol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portunhol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portunhol_riverense
http://es.wikipedia.org/wiki/Portu%C3%B1ol_riverense

sábado, 17 de diciembre de 2011

L. portuguesa

[Gl.]

     O portugués é unha lingua romance con máis ou menos 250.000.000 falantes, e sitúase no posto número 6 da lista mundial de idiomas.
     Os dous países máis famosos que falan portugués son Portugal e Brasil, mais entre ámbolos dous existen diferenzas no idioma. Os países da lusofonía son: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Timor Oriental e Santo Tomé e Príncipe. En Macao; Dadra e Nagar Haveli; Damán e Diu; e Goa non ten o estatus oficial.
     No século XVI tornouse lingua franca da Asia e África, sendo usada polos mercaderes e comunicación entre os responsables locais e europeos de todas as nacionalidades, entre outros.
     Houbo unha época en que galego e portugués foron o mesmo idioma, hoxe soamente pertencen ó mesmo diasistema. Pola contra, os grupos reintegracionistas e lusistas non están de acordo con que sexan dúas linguas diferentes.


[Esp.]

     El portugués es una lengua romance con más o menos 250.000.000 hablantes, y se sitúa en el puesto número 6 de la lista mundial de idiomas.
     Los dos países más famosos que hablan portugués son Portugal y Brasil, mas entre ambos idiomas existen diferencias. Los países de la lusofonía son: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bisseau, Angola, Mozambique, Timor Oriental y Santo Tomé y Príncipe. En Macao; Dadra y Negar Haveli; Damán y Diu; y Goa no tiene el estatus oficial.
     En el siglo XVI se convirtió lengua franca de Asia y África, siendo usada por los mercaderes y y la comunicación entre los responsables locales y europeos de todas las nacionalidades, entre otros.
     Hubo una época en que gallego y portugués fueron un mismo idioma, hoy solamente pertenecen al mismo diasistema. En cambio, los grupos reintegracionistas y lusistas no están de acuerdi con que sean dos lenguas diferentes.


[Pt.]

     O português é uma língua romance com mais ou menos 250.000.000 falantes, e situa-se no posto número 6 da lista mundial de idiomas.
     Os dois países mais famosos que falam português são Portugal e Brasil, mas entre os dois existem diferenças no idioma. Os países da lusofonia são: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Timor Oriental e Santo Tomé e Príncipe. Em Macao; Dadra e Nagar Haveli; Damán e Diu; e Goa não tem o estatus oficial.
     No século XVI tornou-se língua franca da Ásia e África, sendo usada pelos mercaderes e a comunicação entre os responsáveis locais e europeus de todas as nacionalidades, entre outros.
     Houve uma época em que galego e português foram o mesmo idioma, hoje somente pertencem ao mesmo diassistema. Em mudança, os grupos reintegracionistas e lusistas não estão de acordo com que sejam duas línguas diferentes.


              


Fontes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lusofon%C3%ADa

L. galega

[Gal.]

     O galego é unha lingua románica falada, principalmente, en Galiza (España). Tamén se fala noutros lugares de España, como o Bierzo ou Eo-Navia. En Eo-Navia, o galego de alá está en proceso de asturización (é dicir, adquirindo características do bable), e é chamado "eonaviego" (un dos seus nomes). Ademais, debido a emigración, o galego fálase tamén en Barcelona e Madrid (no ámbito familiar), pero cómpre destacar Latinoamérica onde o galego influi moito en certos casos do español (é o exemplo de "lavar a louza/ lavala louza, que nalgúns países din "lavar la loza") e a Universidade de Santiago está investigando este feito.
     Bos Aires (Arxentina) é o lugar máis destacado onde falan galego, en cambio, tamén hai outros sitios e son chamados popularmente "provincias galegas" fóra de España, é o caso de Caracas (Venezuela) ou A Habana (Cuba) ou mesmo Brasil, onde se dá o fenómeno de lustrapo.
     Non é moi correcto falar de "portugués da Galiza" porque non é portugués, en cambio, a súa similitude ben dada porque é o mesmo diasistema.
     Das 6.700 linguas máis ou menos que hai no mundo, o galego ocupa o posto número 146 na lista mundial. Un posto moi bo tendo en conta a cantidade de linguas que hai no mundo.

      [Esp.]

     El gallego es una lengua romance hablada, principalmente, en Galicia (España). También se habla en otros lugares de España, como el Bierzo o Eo-Navia. En Eo-Navia, el gallego está en proceso de asturización (es decir, adquiriendo características del bable), y es llamadao eonaviego (uno de sus nombres). Además, debido a la emigración, el gallego también se habla en Barcelona y Madrid (en el ámbito familiar), pero compre destacar Latinoamérica donde el gallego influyó mucho en ciertos casos del español (es el ejemplo de "lavar a louza/lavala louza, que en algunos países dicen "lavar la loza", que significa lavar la vajilla) e la Universidad de Santiago está investigando este hecho.
     Buenos Aires (Argentina) es el lugar más destacado donde hablan gallego, en cambio, también hay otros sitios y son llamados popularmente "provincias gallegas" fuera de España, es el caso de Caracas (Venezuela) o La Habana (Cuba) o incluso Brasil, donde se da el fenómeno de lustrapio.
     No es muy correcto hablar de "portugués de Galicia" porque no es portugués, en cambio, su similitud viene dada porque es el mismo diasistema.
     De las 6.700 lenguas más o menos que hay en el mundo, el gallego ocupa el puesto número 146 en la lista mundial. Un puesto muy bueno teniendo en cuenta la cantidad de lenguas que hay..

[Pt.]

     O galego é uma língua românica falada, principalmente, na Galiza (Espanha). Também se fala noutros lugares de Espanha, como o Bierzo ou Eo-Navia. Em Eo-Navia, o galego de alá está em processo de asturização (é dizer, adquirindo características do bable), e é chamado "eonaviego" (um dos seus nomes). Ademais, devido a emigração, o galego fala-se também em Barcelona e Madrid (no âmbito familiar), mas é preciso destacar Latinoamérica onde o galego infundiu muito em casos do espanhol (é o exemplo de "lavar a louza/lavala louza, que em alguns países dizem "lavar la loza" que quer dizer lavar a louça) e a Universidade de Santiago está investigando este facto.
     Bons Ares (Argentina) é o lugar mais destacado onde falam galego, em mudança, também há outros sítios e são chamados popularmente "províncias galegas" fora de Espanha, é o caso de Caracas (Venezuela) ou Havana (Cuba) ou  mesmo Brasil, onde se dá o fenômeno de lustrapo.
     Não é muito correcto falar de "português da Galiza" porque não é português, em mudança, a sua semelhança bem dada porque é o mesmo diassistema.
     Das 6700 línguas mais ou menos que há no mundo, o galego ocupa  posto número 146 na lista mundial. Um posto muito bom tendo em conta a quantidade de línguas que há no mundo.


Fontes: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_galega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diassistema
http://gl.wikipedia.org/wiki/Diasistema

viernes, 16 de diciembre de 2011

Lingua española / L. castelá

[Gl.]

O castelán/español é unha lingua romance falada en diversos países como España ou Uruguai.
Actualmente, é a segunda lingua máis falada do mundo enteiro. Estímase que hai unhas 500.000.000 persoas que saben español.
As glosas foron as primeiras manifestacións escritas en castelán. Datan do século X, sendo anotacións dos significados das palabras en latín que non coñecían.
Alfonso X o Sabio (1252-1284), Rei de Castela e Rei de León foi o que empezou a dar importancia ó castelán. Tamén compuxo cantigas en galego-portugués.


[Esp.]


El castellano/español es una lengua romance hablada en diversos países como España o Uruguay.
Actualmente, es la segunda lengua más hablada del mundo. Se cree que hay unas 500.000.000 personas que saben español.
Las glosas fueron las primeras manifestaciones escritas en cast. Aparecen en el siglo X como anotaciones de los significados de las en latín que no conocían.
Alfonso X el Sabio (1252-1284), Rey de Castilla y Rey de León fue el que empezó a darle importancia al cast. También compuso cantigas en gallego-portugués.
[Pt.]

O castelhano/espanhol é una língua romance falada em diversos países como Espanha ou Uruguai.
Actualmente, é a segunda língua mais falada do mundo enteiro. Estima-se que há unas 500.000.000 pessoas que sabem espanhol.
As glosas foram as primeiras manifestações escritas en castelhano. Datam do século X, sendo escritos dos significados das palavras em latín que não conheciam.
Alfonso X o Sábio (1252-1284), Rei de Castela e Rei de León foi o que começou a dar importância ao cast. Também compôs cantigas em galego-português.


Fontes:
Apóstrofe XXI Lengua castellana y literatura 1 - bachillerato
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lenguas_por_n%C3%BAmero_de_hablantes_nativos

jueves, 15 de diciembre de 2011

Presentación

[Gl.]

Benvidos ó blog de aprendegallego (aprendegalego), Cousas do galego. Eu son a que leva a canle mencionada e agora ademais este novo blog. Tamén son coñecida como "AndTheWolf" en diversas páxinas WEB, como por exemplo mundoAnimalia, e "Yasumi Ôkami", abreviado "Yasumi" (pronun.: iásmi) que é o nick que usarei en Cousas do galego.


No blog vou falar sobre temas de lingüística, filoloxía... en xeral, podemos dicir que vai ser un blog de "letras". As principais linguas das que falaremos serán o galego, o español e o portugués. Ademais, o blog estará nestes tres idiomas. Pola contra, os títulos dos artigos estarán sempre en galego. No caso dos artigos longos, as traducións estarán noutra entrada a parte.

Só son unha estudiante, e é posible que trabuque ó escribir, porén tentarei escribir ben e tratar os temas de xeito obxectivo. Outros temas serán tratados de forma subxectiva, pero saberán ben notar as diferenzas, e dareilles a coñecer as razóns de por que penso unha cousa ou outra. O que si, sempre tentarei ser o máis fiel á realidade.

Aquí remata a presentación. Agardo que o blog sexa do voso agrado.

Saúdos, Yasumi - aprendegallego - AndTheWolf


[Esp.]


Bienvenidos al blog de aprendegallego, Cousas do galego (Cosas del gallego). Yo soy la que lleva el canal mencionado y ahora además este nuevo blog. También soy conocida como "AndTheWolf" en diversas páginas WEB, como por ejemplo mundoAnimalia, y Yasumi Ôkami, abreviado "Yasumi" (pron.: iásmi) que es el nick que usaré en Cousas do galego.

En el blog voy a hablar sobre temas de lingüística, filología... en general, podemos decir que va a ser un blog de "letras". Las principales lenguas de las que hablaremos serán el gallego, el español y el portugués. Además, el blog estará en estos tres idiomas. En cambio, los títulos de los artículos estarán siempre en gallego. En el caso de los artículos largos, las traducciones estarán en otra entrada a parte.

Solo soy una estudiante, y es posible que me equivoque al escribir, pero intentaré escribir bien y tratar temas de forma objetiva. Otros temas serán tratados de forma subjetiva, pero sabrán notar sin dificultad las diferencias, y les daré a conocer las razones de por qué pienso una cosa o otra. Lo que sí, siempre intentaré ser lo más fiel a la realidad.

Aquí acaba la presentación. Espero que el blog sea de vuestro agrado.

Saludos, Yasumi - aprendegallego - AndTheWolf


[Pt.]


Bem-vindos ao blog de aprendegallego (aprendegalego), Cousas do galego (Coisas do galego). Eu sou aquele que dirixe o canal mencionado e agora tambén este blog novo. Eu sou também conhecida como "AndTheWolf" em várias páginas da WEB como mundoAnimalia, e Yasumi Ôkami, abreviado "Yasumi" (pron.: iasmi) que é o apelido que usarei neste blog, Cousas do galego


No blog vou falar sobre assuntos de lingüística, filologia, ... em geral, podemos dizer que vai ser um blog de "letras". As principais línguas das que falaremos son o galego, o espanhol e o português. Além disso, o blog será em as três línguas. Em contraste, os títulos de artigos estarán sempre em galego. No caso de longos artigos, as traduções serán em outra entrada. 


Eu sou apenas uma estudante, e eu posso estar errada ao escribir, mas intentarei escribir bem e discutir questões objetivamente. Outros temas serão tratados subjetivamente, mas saberán facilmente notar as diferenças e darei-lhes a conhecer as razões por que penso uma coisa ou outra. O que sim, sempre tentarei ser o mais fiel à realidade. 


Aqui acaba a apresentação. Espero que o blog seja do vosso gosto. 


Saudações, Yasumi - aprendegallego - AndTheWolf

Algunas abreviaturas que serán utilizadas en el blog

Lenguas ordenadas alfabéticamente
aragonés = ag.
asturiano = ast.
asturleonés = atl.
bable = bb./bl.
castellano = cast.
castrapo/castrapio = cpo.
catalán = ct./cat.
español = esp.
francés = fr.
gallego = gl.
inglés = ing.
italiano = it.
languedociano/languedocien = ldo.
lustrapo/lustrapio = lpo.
mirandés = md.
occitano = oct.
portugués = pt.
portuñol/portunhol = pñ./pnh.
valenciano = val.


Abreviaturas ordenadas alfabéticamente
ag. = aragonés

ast. = asturiano
atl. = asturleonés
bb./bl. = bable
cpo. = castrapo/castrapio
cast. = castellano
ct./cat. = catalán
esp. = español
fr. = francés
gl. = gallego
ing. = inglés
it. = italiano
lado. = languedociano/languedocien
lpo. = lustrapo/lustrapio
md. = mirandés
oct. = occitano
pñ./pnh. = portuñol/portunhol = pñ./pnh.
portugués = pt.
valenciano = val.